Menu

0 Comments

ปูดผู้มีอิทธิพลส่งนอมินี ฮุบที่ดินส.ป.ก.ทำเลทอง
เกษตรกรปากช่องปูด กลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นส่งนอมินีฮุบที่ดินส.ป.ก.ทำเลทอง เผยคนยากจนจริงไร้ที่ทำกินขึ้นทะเบียนไว้ไม่ได้รับสิทธิ โอดเคยร้องผู้ว่าฯแต่เรื่องเงียบ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายสมบูรณ์ เต็งผักแว่น เกษตรกร ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตนและเกษตรกรผู้ยากจนไร้ที่ดินทำกิน กว่า 30 ราย ได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา เพราะได้รับความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติเกษตรกรยากจน เข้ารับสิทธิทำกินในที่ดิน ส.ป.ก. แปลงของนายชูเกียรติ ตั้งพงษ์ปราชญ์ เนื้อที่ 1,027 ไร่  จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุก ตามมาตรา 44 ของ คสช. รวมทั้งที่ดิน 535 ไร่ของพล.ต.ต.ชาลี เภกะนันทน์ อดีตรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แปลงใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่และที่ดินของนายสุกิจ เตชะรัตนโชค 110 ไร่ ซึ่งถูกปิดป้ายคำบังคับคดี
 
“พวกเราไปขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. ขณะนี้เรื่องเงียบหาย จึงร้องมาทางสื่อขอความเป็นธรรมให้ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี สั่งการเร่งตรวจสอบโดยด่วนทั้งนี้มีบัญชีรายชื่อชัดเจนว่าเกษตรกรที่ยากจนกลับไม่ได้รับสิทธิจัดสรรที่ทำกิน ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ แต่บุคคลที่ได้รับจัดสรรที่ดินหลายรายไม่มีคุณสมบัติความเป็นเกษตรกร “นายสมบูรณ์ กล่าว
 
นายสมบูรณ์ กล่าวอีกว่า รายชื่อเกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินจากสปก.บางรายอาจไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎระเบียบของสำนักงานปฎิรูปที่ดินฯได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มแรก เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปในพื้นที่ เพื่อขอรับสิทธิและยังมีนอมินี ของนักการเมืองท้องถิ่น ช่วยเหลือพวกพ้อง ซึ่งเกษตรกรที่ยากจนจริงๆไม่มีทำกินทีไม่กี่คนที่ได้รับสิทธิ โดยที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางจังหวัด เพราะเกษตรกรในพื้นที่ได้รับกระทบในการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับสิทธิในครั้งนี้ และขอให้ตรวจสอบการโยกย้ายทะเบียนเข้ามาเพื่อรับสิทธิ 

“นโยบายดังกล่าวมาจากคำสั่งของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการขอให้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือ มาตรา 44 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาก็มีคำสั่ง ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 ก.ค.59 ประกาศใช้โดยเฉพาะ ซึ่งคำสั่งหัวหน้าคสช. มาตรา 44 ยึดพื้นที่คืนภายใน129 วัน ระบุให้ สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. ) เป็นเจ้าภาพดำเนินการกับพื้นที่ใน 3 กรณี คือ 1. พื้นที่ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป มี 25 จังหวัด จำนวน 422 แปลง เนื้อที่ประมาณ 426,300 ไร่  2. พื้นที่ที่จัดให้เกษตรกรแล้ว แต่ขายให้กับบุคคลอื่น เนื้อที่ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป มี 2 จังหวัด 2 แปลง เนื้อที่รวม 488 ไร่ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา 3. พื้นที่ที่มีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดให้ขับไล่ เนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ใน 3 จังหวัด คือ จ.กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 5,906 ไร่ ซึ่งทั้ง 3 กรณีดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ 25 จังหวัด 429 แปลง เนื้อที่รวม 432,765ไร่” นายสมบูรณ์ กล่าว.
      

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์