Menu

พิพิธภัณฑ์ภโวทัย หรือ สวนภูมิปัญญาชาวบ้าน

0 Comments

สัมผัสคุณค่าของความเป็นไทยในเรือนไทยประยุกต์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 19 ไร่กลางอ้อมกอดของขุนเขาและความชุ่มฉ่ำของลำน้ำภาชี นิยามแห่งภโวทัยนั้น หมายถึง รุ่งอรุณแห่งภพ หรือรุ่งอรุณแห่งความรุ่งเรือง ที่นี่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม วัตถุโบราณและพรรณไม้ที่มีคุณค่าของเมืองไทย และมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้จัดแสดงอยู่ภายในอาคาร 2 หลัง

ได้แก่ เรือนทรงไทยหลังใหญ่ 2 ชั้น เรือนไทยหลังนี้สร้างขึ้นจากไม้เนื้อแข็งคุณภาพดี มีความโดดเด่นตรงที่ฝาตัวอาคารเป็นไม้เข้าลิ้นแบบฝาปะกนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือนไทย และมีเสาค้ำเรือนทั้งหมด 94 ต้นดูอลังการยิ่งนัก เรือนทรงไทยหมู่เป็นบ้านทรงไทยที่ปลูกด้วยไม้สักทองซึ่งรวบรวมไม้มาจากเรือนไทยโบราณมากถึง 10 เรือน เพื่อนำมาสร้างเรือนทรงไทยหมู่หลังนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand