Menu

ทบ.ตั้ง553จุดบริการทั่วปท.

0 Comments

ทบ.ตั้ง 553 จุดบริการทั่วประเทศ ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย. เน้นอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่กองทัพบกได้เริ่มเข้าอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศ โดยตลอดเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.นี้

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ได้มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบกร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดตั้งจุดบริการประชาชน 553 จุด ในพื้นที่สำคัญของแต่ละจังหวัด ได้แก่ บริเวณเส้นทางคมนาคมสายหลัก พื้นที่หน้าค่ายทหาร พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางก่อนถึงด่านชายแดน เป็นต้น โดยมีการอำนวยความสะดวกประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในหลายด้าน อาทิ เป็นพื้นที่พักรถ-พักคน สอบถามเส้นทาง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรวจเช็กสภาพรถ บริการน้ำดื่ม-กาแฟ รวมถึงเป็นจุดรับแจ้งเหตุด่วน นอกจากนี้หน่วยทหารของกองทัพบกในนามกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) จะดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 46/2558 “เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ” โดยปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่และจิตอาสาด้วยการตั้งจุดตรวจความมั่นคง จุดตรวจป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย การเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมระงับเหตุ การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลเข้าดูแลผู้เจ็บป่วย การดูแลความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรม ขณะเดียวกันในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศทางกองกำลังป้องกันชายแดนได้ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ของมิจฉาชีพในช่วงเทศกาล ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และร่วมเป็นหูเป็นตาในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth